lørdag 26. september 2015

Hvem du er - Who you are
Også denne sangen, "Hvem du er", er tatt fra sangsamlingen min "Blås meg bortover bølgene" (skrevet i 2007). Noter er utgitt hos Cantando Musikkforlag for solostemme (melodi) og piano, og for blandet kor.

Du kan lytte til sangen HER.

Vi ser på hverandre – men hva ser vi egentlig? Det skjuler seg så mye mer bak fasaden, og vi ser bare overflaten. «Hvem du er» handler om dette.

Bildene i videoen er tatt ved Varangerfjorden, i området rundt Samisk Museum i Varangerbotn og i kulturområdet på Mortensnes. På neset er det spor etter eldgammel historie, med rester etter bosetninger, og gravplasser. Her har det vært kontinuerlig bosetting i mer enn 10 000 år. Vil du vite mer, kan du lese nettsiden til Varanger Samisk Museum – anbefales!

Hvem du er

1. Bak maskene der er du.
Bak alt vi ser fins det noe mer.
Dypt inni deg er det du som vet hvem du er.

2. Hvem kan se smerten din,
sårene du fikk da du falt?
Dypt inni deg er det du som vet hvem du er.

Du tar på deg smilet ditt
og går ut i dagen din.
Jeg har det bare bra,
sier du om noen spør.

3. Hvem kan se natten din,
håpløsheten, drømmen som forsvant?
Dypt inni deg er det du som vet hvem du er.

(Mellomspill)

4. Bak maskene der er du.
Bak alt vi ser fins det noe mer.
Dypt inni deg er det du som vet hvem du er.
Dypt inni deg er det du som vet hvem du er.

(Sylke Feldhusen)


Opplysninger om sangen:

Sangtittel: Hvem du er; Del av samlingen «Blås meg bortover bølgene»
Tekst og musikk, sang og piano: Sylke Feldhusen 2007.

Noter er utgitt av Cantando Musikkforlag. Besetning: Solo og piano; SATB og piano. (Søk etter "Blås meg bortover bølgene" eller Sylke Feldhusen.)

Bilder: Sylke Feldhusen 2015.
Lydopptak: Gustav Olsen 2007

Link til Mortensnes kulturområdet:
Direktelink til nettutstillingen:
Varanger Samiske Museum: (sjøsamisk museum.) http://varjjat.org/web/index.php?sladja=1&giella1=nor

English summary

Here is another song of my song collection "Blås meg bortover bølgene" (Blow me away over the waves, written in 2007), "Hvem du er" (Who you are). Sheet music is published by Cantando Musikkforlag (with norwegian lyrics). 

You can listen to the song HERE.

We look at each other - but what do we really see? It’s so much hidden behind the facade, and we see only the surface. The song "Who you are" tells about this.

The images in the video are taken around Sami Museum in Varangerbotn (Finnmark, north east in Norway) and in the cultural field at Mortensnes. On the cape there are traces of ancient history, with remains of settlements and burial sites. There has been continuous settlement in more than 10 000 years. If you want to read more, you can check out the website of the Varanger Sami Museum - highly recommended (you can choose English on their Web site)!

"Hvem du er" (Who you are)
 
1. Behind the masks, there you are.
Behind everything we see, it’s something more.
Deep inside, you know who you are.
 
2. Who can see your pain,
wounds you got when you fell?
Deep inside, you know who you are.
 
You take on your smile
and walk out in your day.
You say: “I'm just fine”,
if someone asks.
 
3. Who can see your night,
the hope you lost, the dream that disappeared ?
Deep inside, you know who you are.
 
(Interlude )
 
4. Behind the masks, there you are.
Behind everything we see, it’s something more.
Deep inside, you know who you are.
Deep inside, you know who you are.


Information about the song:

Song titel: Hvem du er; Part of the song collection «Blås meg bortover bølgene»
Lyrics and music, song and piano: Sylke Feldhusen 2007.

Sheet music is published at Cantando Musikkforlag (Norway) for solo and piano/ Mixed choir SATB and piano. (Search for "Blås meg bortover bølgene" or Sylke Feldhusen)

Pictures: Sylke Feldhusen 2015
Recording: Gustav Olsen 2007

Link to Mortensnes:
Direct link to the digital exhibition:
Varanger Sami Museum:

søndag 24. mai 2015

Epos - Epic
English translation below

Epos - Epic
«Epos» er del av samlingen min «Sketches for organ» (2007). Dette orgelstykket er skrevet til Elling. Lytt til musikken HER.

Verket passer godt til høytidsdager i kirken. Det begynner med et tema som minner om klokkeklang og kommer igjen senere, i en Rondo-form. Jeg blir glad av å spille det!

Bildene er tatt ved Baroniet Rosendal og den flotte hagen som er et besøk verdt.


Opplysninger om musikkstykket:

Tittel: Epos - Epic. Stykket er del av samlingen «Sketches for organ». 
Komposisjon og orgel: Sylke Feldhusen 2007.

Noter er utgitt av Cantando Musikkforlag, www.cantando.com 
Besetning: Orgel. (Søk etter "Sketches for organ" eller Sylke Feldhusen.)

Bilder: Sylke Feldhusen 2014. 
Lydopptak: Gustav Olsen 2007 i Notodden kirke, Norge.

Orgelet er bygd av Walcker (Tyskland) 1937, og montert i 1938 da kirken ble satt opp.


English translation:
“Epic” is part of my collection « Sketches for organ " ( 2007). This organ piece is written for Elling. Listen to the music HERE.

The work is well suited for festive days in the church. It begins with a theme reminding of ringing bells. This theme is repeated later in the piece. It makes me happy to play it!

The pictures are taken at the Rosendal Barony (Norway). This place and the beautiful garden are worth a visit. 

Information about this piece:

Title: Epos - Epic. The piece is part of the collection «Sketches for organ». 
Composition and organ: Sylke Feldhusen 2007

Sheet music is published at Cantando Musikkforlag (Norway), www.cantando.com 
Instrument: organ. (Search for "Sketches for organ" or Sylke Feldhusen)

Pictures: Sylke Feldhusen. 
Recording: Gustav Olsen 2007 in Notodden church, Norway.

The organ was built by Walcker (Germany) in 1937, placed when the church was built in 1938.

torsdag 23. april 2015

Rolig kraft - Gentle Power


English translation below

Rolig kraft – gentle power
«Rolig kraft» er del av samlingen min «Sketches for organ» (2007). Dette orgelstykket er skrevet til Rolf Kristian. Lytt til musikken HER.

Stykket er tredelt. Det begynner med en rolig del som ender i en tom akkord (uten ters). Deretter følger en rytmisk og harmonisk livligere midtdel som ender i en disharmoni, for så å gå over i gjentagelsen av del A. Stykket slutter med en dur-akkord.

Bildene er tatt ved Norheimsund, mer nøyaktig i Vikøy (naustene og kirken) og ved Steinsdalsfossen. Fossen er spesiell i og med at man kan gå bak den. Slik fikk jeg blant annet tatt et bilde mot solen, med vannet i forgrunnen, der verden ser ut til å stå på hodet. Akkurat slik livet kan føles av og til…

Opplysninger om musikkstykket:

Tittel: Rolig kraft – gentle power. Stykket er del av samlingen «Sketches for organ».
Komposisjon og orgel: Sylke Feldhusen 2007.

Noter er utgitt av Cantando Musikkforlag, www.cantando.com
Besetning: Orgel. (Søk etter "Sketches for organ" eller Sylke Feldhusen.)

Bilder: Sylke Feldhusen.
Lydopptak: Gustav Olsen 2007 i Notodden kirke, Norge.

Orgelet er bygd av Walcker (Tyskland) 1937, og ble montert i 1938 da kirken ble satt opp.
 - - - - - - -


English translation:
"Gentle power" is part of my collection « Sketches for organ " ( 2007). This organ piece is written for Rolf Kristian. Listen to the music HERE.

The piece is composed in three parts, beginning with a quiet part (A) that ends in an empty chord (without the third). It is followed by a more rhythmic and harmonic middle section (B) that ends with a disharmony. Then part A is repeated, ending with a major chord.

The pictures are taken in the Norheimsund area (Norway), in Vikøy (boathouses and church) and by the waterfall “Steinsdalsfossen”. The waterfall is special because you can walk behind it. I took a picture against the sun with the water in the foreground, where the world seems to be upside down. Just like life can feels sometimes…

Information about this piece:

Title: Rolig kraft – gentle power. The piece is part of the collection «Sketches for organ»
Composition and organ: Sylke Feldhusen 2007

Sheet music is published at Cantando Musikkforlag (Norway), www.cantando.com
Instrument: organ. (Search for "Sketches for organ" or Sylke Feldhusen)

Pictures: Sylke Feldhusen.
Recording: Gustav Olsen 2007 in Notodden church, Norway.

The organ was built by Walcker (Germany) in 1937, placed when the church was built in 1938.