lørdag 26. september 2015

Hvem du er - Who you are
Også denne sangen, "Hvem du er", er tatt fra sangsamlingen min "Blås meg bortover bølgene" (skrevet i 2007). Noter er utgitt hos Cantando Musikkforlag for solostemme (melodi) og piano, og for blandet kor.

Du kan lytte til sangen HER.

Vi ser på hverandre – men hva ser vi egentlig? Det skjuler seg så mye mer bak fasaden, og vi ser bare overflaten. «Hvem du er» handler om dette.

Bildene i videoen er tatt ved Varangerfjorden, i området rundt Samisk Museum i Varangerbotn og i kulturområdet på Mortensnes. På neset er det spor etter eldgammel historie, med rester etter bosetninger, og gravplasser. Her har det vært kontinuerlig bosetting i mer enn 10 000 år. Vil du vite mer, kan du lese nettsiden til Varanger Samisk Museum – anbefales!

Hvem du er

1. Bak maskene der er du.
Bak alt vi ser fins det noe mer.
Dypt inni deg er det du som vet hvem du er.

2. Hvem kan se smerten din,
sårene du fikk da du falt?
Dypt inni deg er det du som vet hvem du er.

Du tar på deg smilet ditt
og går ut i dagen din.
Jeg har det bare bra,
sier du om noen spør.

3. Hvem kan se natten din,
håpløsheten, drømmen som forsvant?
Dypt inni deg er det du som vet hvem du er.

(Mellomspill)

4. Bak maskene der er du.
Bak alt vi ser fins det noe mer.
Dypt inni deg er det du som vet hvem du er.
Dypt inni deg er det du som vet hvem du er.

(Sylke Feldhusen)


Opplysninger om sangen:

Sangtittel: Hvem du er; Del av samlingen «Blås meg bortover bølgene»
Tekst og musikk, sang og piano: Sylke Feldhusen 2007.

Noter er utgitt av Cantando Musikkforlag. Besetning: Solo og piano; SATB og piano. (Søk etter "Blås meg bortover bølgene" eller Sylke Feldhusen.)

Bilder: Sylke Feldhusen 2015.
Lydopptak: Gustav Olsen 2007

Link til Mortensnes kulturområdet:
Direktelink til nettutstillingen:
Varanger Samiske Museum: (sjøsamisk museum.) http://varjjat.org/web/index.php?sladja=1&giella1=nor

English summary

Here is another song of my song collection "Blås meg bortover bølgene" (Blow me away over the waves, written in 2007), "Hvem du er" (Who you are). Sheet music is published by Cantando Musikkforlag (with norwegian lyrics). 

You can listen to the song HERE.

We look at each other - but what do we really see? It’s so much hidden behind the facade, and we see only the surface. The song "Who you are" tells about this.

The images in the video are taken around Sami Museum in Varangerbotn (Finnmark, north east in Norway) and in the cultural field at Mortensnes. On the cape there are traces of ancient history, with remains of settlements and burial sites. There has been continuous settlement in more than 10 000 years. If you want to read more, you can check out the website of the Varanger Sami Museum - highly recommended (you can choose English on their Web site)!

"Hvem du er" (Who you are)
 
1. Behind the masks, there you are.
Behind everything we see, it’s something more.
Deep inside, you know who you are.
 
2. Who can see your pain,
wounds you got when you fell?
Deep inside, you know who you are.
 
You take on your smile
and walk out in your day.
You say: “I'm just fine”,
if someone asks.
 
3. Who can see your night,
the hope you lost, the dream that disappeared ?
Deep inside, you know who you are.
 
(Interlude )
 
4. Behind the masks, there you are.
Behind everything we see, it’s something more.
Deep inside, you know who you are.
Deep inside, you know who you are.


Information about the song:

Song titel: Hvem du er; Part of the song collection «Blås meg bortover bølgene»
Lyrics and music, song and piano: Sylke Feldhusen 2007.

Sheet music is published at Cantando Musikkforlag (Norway) for solo and piano/ Mixed choir SATB and piano. (Search for "Blås meg bortover bølgene" or Sylke Feldhusen)

Pictures: Sylke Feldhusen 2015
Recording: Gustav Olsen 2007

Link to Mortensnes:
Direct link to the digital exhibition:
Varanger Sami Museum:

2 kommentarer:

Lev Livet Lett Lokki sa...

Nydelig, min venn ❥
Det er så flott og helhetlig slik du lager disse innleggene, med bilder, musikken, teksten - takk for en fin opplevelse - igjen!
Klem fra ℂharlotte ❧

Sylke Feldhusen sa...

Tusen takk, min venn! For meg er det mye "dobbel bunn" i både tekst og bilder...
Ha en fin helg :)

Stor klem fra Sylke