lørdag 4. april 2015

Morgen - Morning


English text below!

«Morgen» er det første stykket fra samlingen min «Sketches for organ» (2007) som jeg vil presentere her. «Sketches» betyr skisser. Da jeg var ung, elsket jeg å tegne, og spesielt portretter. Mennesker er spennende i sin forskjellighet. Denne samlingen av orgelstykker er nettopp dette: portretter. Bare at de ikke er tegnet, men komponert. Jeg lot meg inspirere av personlighetene til sangerne i Notodden Kantori, et kor jeg ble dirigent for høsten 2006, og som jeg fortsatt leder. Hver av sangerne har blitt tilegnet sitt eget orgelstykke, med tittel valgt etter forbokstavene i navnet. Tittelen skulle samtidig også dekke noe av personligheten. Stykkene har dermed flere lag og betydninger.

De relativt korte orgelstykkene passer godt som musikk i forskjellige sammenhenger, enten det er gudstjenester, konserter eller andre anledninger.

«Morgen» er skrevet til Margit. Stykket begynner forsiktig. Jeg har et bilde inni hodet: de første solstrålene kommer til syne bak åsen, og solen stiger sakte opp mens fuglene begynner å kvitre. En ny dag. Ennå er det stille, tidlig morgen…

Du kan lytte til musikken HER.

Opplysninger om musikkstykket:

Tittel: Morgen – Morning; Stykket er del av samlingen «Sketches for organ».
Komposisjon og orgel: Sylke Feldhusen 2007.

Noter er utgitt av Cantando Musikkforlag, www.cantando.com
Besetning: Orgel. (Søk etter "Sketches for organ" eller Sylke Feldhusen.)

Bilder: Sylke Feldhusen, tatt i Notodden (Telemark, Norge) og Fjærland (Sogn og Fjordane, Norge)
Lydopptak: Gustav Olsen 2007 i Notodden kirke, Norge.

Orgelet er bygd av Walcker (Tyskland) 1937, og ble montert i 1938 da kirken ble satt opp.


English translation
Morgen – Morning

“Morgen” - "Morning" is the first piece from my collection "Sketches for organ" (2007) which I will present here. When I was young I loved to draw, especially portraits. Humans are intriguing in their diversity. This collection of organ pieces is just this: portraits, though they are not drawn but composed. I was inspired by the personalities of the singers in Notodden Kantori, a choir I have conducted since autumn 2006. Each of the singers has been assigned their own organ piece, with a title chosen by the initials of his or her name. The title should simultaneously express their personality. Therefore, the pieces have multiple layers and meanings.

These relatively short organ pieces fit well as music in different contexts, whether it is services, concerts or other occasions.

"Morning" is written for Margit. The piece begins gently. I have a picture in my head: the first rays of sun appears behind the hill, and the sun slowly rises while the birds begin to chirp. A new day is coming. Yet it is quiet, early in the morning ...

You can listen to the music HERE.

Information about this piece:

Title: Morgen – Morning; The piece is part of the collection «Sketches for organ»
Composition and organ: Sylke Feldhusen 2007

Sheet music is published at Cantando Musikkforlag (Norway), www.cantando.com
Instrument: organ. (Search for "Sketches for organ" or Sylke Feldhusen)

Pictures: Sylke Feldhusen, taken in Notodden (Telemark, Norway) and Fjærland (Sogn and Fjordane, Norway).
Recording: Gustav Olsen 2007 in Notodden church, Norway.

The organ was built by Walcker (Germany) in 1937, placed when the church was built in 1938.

2 kommentarer:

Lev Livet Lett Lokki sa...

Det er så flott, Sylke! Jeg både ser og føler skissene dine - nydelig!
Det er litt som om jeg holder pusten - og når du så tydelig slipper akkorden - før det kommer en ny - trekker jeg pusten på nytt, en sterk opplevelse!
Igjen takk for at du deler ❥
Ønsker deg en nydelig påske videre - varm klem ❥

Sylke Feldhusen sa...

Tusen takk for din hyggelige kommentar! God påske til deg også, og en klem fra meg til deg!